Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„AQUA" Spółka z o.o. w Szczytnie


Czego nie wrzucać do kanalizacji.
     Pamiętajmy, niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych na sieci,
  przepompowniach oraz na oczyszczalni ścieków. Nawet najmniejsza rzecz niepodlegająca rozdrobnieniu, może spowodować
  zator i zmniejszyć drożność rur.


    Poniżej materiały i produkty, które zdecydowanie, zamiast do kanalizacji powinny trafiać do pojemników na śmieci:Copyright © 2009-2021 PWiK_AQUA Sp. z o.o. | Design ?