Taryfa obowiązuje od dnia 06-06-2024 roku.


Grupa I-odbiorcy inwidualni. Grupa II-pozostali odbiorcy. Grupa III-Cele p.poż


Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie obowiązywania taryfy:


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka miary
netto
z 8% VAT

1
2
3
4
5
1
Grupa 1na okres 1-12 miesięcy 3,66
3,95
zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 3,86
4,17
zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 3,92
4,23
zł/m3
2
Grupa 2na okres 1-12 miesięcy 3,85
4,16 zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 4,05 4,37 zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 4,11 4,44 zł/m3
3
Grupa 3na okres 1-12 miesięcy 3,85
4,16 zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 4,05 4,37 zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 4,11 4,44 zł/m3

Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę za dostarczaną wodę.


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka
netto
z 8% VAT

1
2
3
4
5
1
Grupa 1na okres 1-12 miesięcy 3,47
3,75
zł/miesiąc
na okres 13-24 miesięcy 3,83
4,14
zł/miesiąc
na okres 25-36 miesięcy 3,86
4,17
zł/miesiąc
2
Grupa 2na okres 1-12 miesięcy 3,47
3,75 zł/miesiąc
na okres 13-24 miesięcy 3,83 4,14 zł/miesiąc
na okres 25-36 miesięcy 3,86 4,17 zł/miesiąc
3
Grupa 3na okres 1-12 miesięcy 3,47
3,75 zł/miesiąc
na okres 13-24 miesięcy 3,83 4,14 zł/miesiąc
na okres 25-36 miesięcy 3,86 4,17 zł/miesiąc

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w okresie obowiązywania taryfy:


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka miary
netto
z 8% VAT

1
2
3
4
5
1
Grupa 1na okres 1-12 miesięcy 4,80
5,18
zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 5,00
5,40
zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 5,24
5,66
zł/m3
2
Grupa 2na okres 1-12 miesięcy 4,80
5,18 zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 5,00 5,40 zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 5,24 5,66 zł/m3

Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę za odprowdzone ścieki.


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka
netto
z 8% VAT

1
2
3
4
5
1
Grupa 1na okres 1-12 miesięcy 5,62
6,07
zł/miesiąc
na okres 13-24 miesięcy 6,03
6,51
zł/miesiąc
na okres 25-36 miesięcy 6,66
7,19
zł/miesiąc
2
Grupa 2na okres 1-12 miesięcy 5,62
6,07 zł/miesiąc
na okres 13-24 miesięcy 6,03 6,51 zł/miesiąc
na okres 25-36 miesięcy 6,66 7,19 zł/miesiąc

Taryfa została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr. B.RZT.70.17.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki ul. Polska 38, 12-100 Szczytno

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.


Taryfa obowiązuje do dnia 05-06-2024 roku.Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie obowiązywania taryfy:


Grupa I-odbiorcy inwidualni. Grupa II-pozostali odbiorcy.


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka miary
netto
z 8% VAT
0
1
2
3
4
5
1
Grupa 1na okres 1-12 miesięcy 3,05
3,29
zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 3,08
3,33
zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 3,11
3,36
zł/m3
2
Grupa 2na okres 1-12 miesięcy 3,20
3,46 zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 3,23 3,49 zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 3,26 3,52 zł/m3


Wysokość cen za odprowadzone ścieki w okresie obowiązywania taryfy:Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka miary
netto
z 8% VAT
0
1
2
3
4
5
1
Grupa 1na okres 1-12 miesięcy 4,22
4,56
zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 4,26
4,60
zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 4,29
4,63
zł/m3
2
Grupa 2na okres 1-12 miesięcy 4,22
4,56 zł/m3
na okres 13-24 miesięcy 4,26 4,60 zł/m3
na okres 25-36 miesięcy 4,29 4,63 zł/m3

Taryfa została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr. BI.RZT.70.40.2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki ul. Polska 38, 12-100 Szczytno

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.